Foreningen | A/B Agerlyngen

A/B Agerlyngen

ØKONOMI

Vores solide økonomi betyder, at vores bygninger er yderst velholdte, og vi prioriterer en opsparing til løbende vedligehold af vores bygninger.

Vi har en lav boligafgift. Vores energiforbedringer gør, at den enkelte bolig har et meget lavt varmeforbrug. Vi har fælles vandmåler og derfor betaler foreningen for vandforbruget.

FORBEDRINGER 

Der foreligger en overordnet vedligeholdelsesplan. 

Følgende forbedringer er udført: 

2023: Nye skurdøre isat

2022: Ydredøre gennemgået af tømrer, vedligeholdt eller skiftet.

2022: Facader gennemgået af murer.

2016: Alle facader er malet.

2014: Nye gasfyr er installeret.

2013: Hulmursisolering.

2010-11: Vinduer og tag skiftet.

Ved energimærkning opnår boligerne energimærke B, som er det højeste niveau, der kan forventes ved disse type boliger. 

GRØN PROFIL

Ulriksdal området ligger op til grønne områder, som rummer tilplantede arealer, hvor biodiversiteten prioriteres. 

Revas’ genbrugsplads ligger 2 km væk.

Undallslunds Skov rummer overdækkede grillhytter, søer, hundeskov, mountainbike spor mm. Alt dette er kun 1.5 km væk.  

Viborg Kommune har affaldssortering, som der forsat arbejdes på at optimere.

Boligernes opvarmning er et fokuspunkt hos bestyrelsen. Foreningen har planer om skift til fjernvarme. Foreningen er opskrevet på Viborg varmes venteliste.